De Werkgroep Ouderbetrokkenheid

De werkgroep ouderbetrokkenheid bestaat uit ouders die met drie teamleden brainstormen met als doel de ouderbetrokkenheid op basisschool de Meer te vergroten. Wij zijn van mening dat ouders een enorme bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs op onze school, zoals het helpen met het maken van het huiswerk, het helpen met allerlei activiteiten, aanwezigheid tonen bij allerlei informatie- en kijkavonden etc. Het samenvoegen van specialisten, ouders en onderwijs biedt mooie kansen.
De werkgroep vergadert eens in de zes tot acht weken.

De ouders die nu deelnemen aan werkgroep ouderbetrokkenheid zijn:

Khodja Falkou

 

ouder uit groep 2a, 5 en 7

Amal Ahmed

 

ouder uit groep 3

Jamila Achaboun

 

ouder uit groep 7

Najat Riyani

 

ouder uit groep 4 en 7

Malika Aouragh

 

ouder uit groep 7

Fatima el Boujddaini

 

ouder uit groep 6

Atiye Hakan

 

ouder uit groep 7

Naija Rakas

 

ouder uit groep 2b, 6 en 8

Vanuit het team zijn dat:

Melanie Rooijers   groepsleerkracht
Hulya Yildirim   onderwijsassistente
Angela Schilpzand (voorzitter)   intern begeleider

Kijkdagen:

Twee keer per jaar worden er kijkmiddagen of avonden gehouden. Dan zijn alle ouders uitgenodigd om in de groep van hun kind te komen kijken. Ouders kunnen dan het werk inzien van hun kind en vragen stellen aan de groepsleerkracht.

Koffie-ochtenden:

Er worden koffieochtenden gehouden over verschillende thema's, zoals EHBO voor kinderen, hygiëne, gezonde voeding, social media training e.d. Ook zullen er ochtenden worden gehouden waar klassenouders en andere ouders kunnen samenkomen om onder het genot van een kopje koffie of thee schoolse onderwerpen te bespreken en elkaar te ontmoeten.

Inloop:

Elke ochtend is er ook een inloop op Bassischool De Meer. Dit is van 8.15 – 8.30 uur. Alle ouders/verzorgers mogen dan in de klas van hun kind(eren) komen. Er is gelegenheid om vragen te stellen of iets mee te delen aan de groepsleerkracht. Tevens is er ook werk van de leerlingen te bekijken.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl