De Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad nemen vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de leerkrachten (de personeelsgeleding) deel. Alle ouders en leerkrachten hebben de mogelijkheid om zich verkiesbaar stellen voor de MR.

Iedere school is verplicht een MR in te stellen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De MR bestaat uit:

Mitra Galik 

  moeder van Aram (groep 8)
Umit Cicek   vader van Elif (groep 3)
Zeynep Akyuz   moeder van Bugra (groep 8) en Ali Imran (groep 6)
Danielle Joosten   groepsleerkracht groep 6
Petra Zuurendonk   groepsleerkracht groep 4
Ard Jacobs   vakleerkracht bewegingsonderwijs

foto MR 2019 2020

 Notulen van de MR 

notulen_MR_26_november_2020.docx

notulen_MR_24_september_2020.docx

notulen_MR_25_juni_2020.docx

notulen_MR_16_april_2020.docx

Notulen_MR_5_maart.docx

Notulen_MR_23_januari.docx

notulen_MR_vergadering_14_november_2019.docx

notulen_MR_vergadering_26_september.docx

jaarverslag_MR_2018-2019.docx

 

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl