De Klassenouders

Elke groep heeft één of twee klassenouders. De klassenouder vormt een brugfunctie tussen de leerkracht en de andere ouders van de groep. De klassenouder vraagt andere ouders om te helpen bij allerlei activiteiten binnen en buiten de groep, zoals een uitje naar het bos, naar de bibliotheek, naar de zwemles of tijdens een crea-middag, een knutselactiviteit. Ook zou de klassenouder eventuele signalen van andere ouders door kunnen geven aan de leerkracht. Natuurlijk gaat de voorkeur er naar uit, dat dit niet via de klassenouder gaat maar rechtstreeks van ouders naar de leerkracht.

Twee keer per jaar wordt er een vergadering gehouden met alle klassenouders. De school heeft klassenouder-coördinator. Zij stuurt aan en ondersteunt de klassenouders waar het nodig is. Momenteel is dat Angela Schilpzand , intern begeleider

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl