Contactmomenten

Gesprekken

Op school vinden wij goed contact met ouders belangrijk, zodoende starten wij het schooljaar met een startgesprek, hierbij kunt u als ouder kennismaken met de nieuwe leerkracht, uiteraard is uw kind aanwezig bij het gesprek. Na het startgesprek volgen er twee voortgangsgesprekken in de loop van het schooljaar, deze gesprekken zijn gekoppeld aan het rapport. Aan het einde van het jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats. Bij alle gesprekken is uw kind aanwezig.

Koffie-ochtenden:

Er worden koffieochtenden gehouden over verschillende thema's, zoals EHBO voor kinderen, hygiëne, gezonde voeding, social media training e.d. Ook zullen er ochtenden worden gehouden waar klassenouders en andere ouders kunnen samenkomen om onder het genot van een kopje koffie of thee schoolse onderwerpen te bespreken en elkaar te ontmoeten.

Inloop:

Elke ochtend is er ook een inloop op Bassischool De Meer. Dit is van 8.15 – 8.30 uur. Alle ouders/verzorgers mogen dan in de klas van hun kind(eren) komen. Er is gelegenheid om vragen te stellen of iets mee te delen aan de groepsleerkracht. Tevens is er ook werk van de leerlingen te bekijken.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl