Activiteiten commissie

De AC ondersteunt en organiseert activiteiten op school. De activiteitencommissie is een afvaardiging van ouders en wordt voor onbepaalde tijd gekozen.
De AC  bestaat uit ongeveer 2 vaste leden die veel samenwerken met klassenouders en andere vrijwillige ouders. De AC vergadert zes keer per jaar. Vergaderingen van de AC worden ongeveer één keer per zes weken gehouden. In deze vergaderingen wordt onder andere de voortgang besproken van de activiteiten die nog moeten plaatsvinden. Ook worden de afgelopen activiteiten geëvalueerd.
Per activiteit wordt er een subgroep uit de ouderraad gevormd die de activiteit samen met een deel van het team organiseert. Deze activiteiten zijn onder andere:

  1. De sportdag(en)

  2. De Kinderboekenweek

  3. Sinterklaas

  4. Kerst

  5. Pasen

  6. Bingo

  7. De meester- en juffendag en de Playbackshow

  8. Het schoolreisje

  9. De hoofdluiscontrole

U kunt tijdens de informatieavond, kennis maken met alle leden van de ouderraad en van de medezeggenschapsraad.

Leden van de activiteiten commissie:

José  moeder (gr. 4) (voorzitter)
Marinka  moeder (gr 4)

             Activiteitencommissie

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl