Informatie inschrijven nieuwe kinderen

Naar de basisschool!

Als uw kind vier jaar wordt mag hij of zij naar de basisschool. De meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waarop ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te zitten. Maar ook voor u als ouder is het behoorlijk spannend. Het starten op de basisschool is hoe dan ook een grote stap.

Bent u nieuwsgierig naar onze school, dan bent u van harte welkom om eens te komen kijken. Bel (023 5337374) of mail (demeer@stichtingsintbavo.nl) voor een afspraak.

Wilt u uw kind inschrijven bij ons op school dan gaat dit vanaf maart 2018 binnen de Gemeente Haarlem via het plaatsingsbeleid. U ontvangt hierover informatie vanuit de Gemeente. 

Is onze school uw eerste keuze, komt u dan naar ons toe met het aanmeldformulier dat u opgestuurd heeft gekregen van de Gemeente. Wij helpen u heel graag verder!

maart 2018 Aanmeldformulier voor kinderen geboren 1 januari tm 31 juli 2015

‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ online te bekijken ‘klik hier’

 Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

· Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind) en corrigeer deze indien noodzakelijk.

· Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen voorrangsscholen en niet- voorrangsscholen zijn.

· Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

· In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

  • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
  • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;
  • uw kind heeft een VVE- indicatie en gaat naar de voorschoolse voorziening die bij de school hoort;
  • uw kind zit op de de school horende kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse voorziening of Integraal Kind Centrum (IKC).

· Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet);

· Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in. 

Binnen één week na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.

Nieuw Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem van start

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten om in de loop van schooljaar 2017-2018 een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren. Voor alle Haarlemse kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2015 en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan, geldt deze nieuwe regeling.

De kern van het beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Vanaf elk woonadres gerekend, krijgt elke ouder op de (naar verwachting) vijf dichtstbijzijnde basisscholen voorrang.

Belangrijk!
Als eerste zullen ouders met een kind geboren in de periode 1 januari 2015 t/m 1 augustus 2015 een informatiebrief ontvangen met het aanmeldformulier. U meldt uw kind aan door op de school van uw eerste keuze het aanmeldformulier in te leveren. Vanaf januari 2018 kan u uw kind met dit aanmeldformulier bij onze school aanmelden. Ook als er al een broertje of zusje op school zit, zal u dit formulier bij ons moeten inleveren. Als er al broertjes en/of zusjes bij ons op school zitten, hebben wij altijd een plek voor uw kind!

Als u uw kind in het verleden op onze school heeft aangemeld, zal u uw kind opnieuw met het aanmeldformulier moeten aanmelden. Wanneer wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, krijgt u gegarandeerd een plaats. 

Voor verdere informatie over het plaatsingsbeleid kunt u terecht bij de directeur. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek.

informatie inschrijving

Tussentijdse aanmeldingen

Bij tussentijdse aanmeldingen gaat het om de kinderen die al op een andere basisschool zitten. In dit geval nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind zit. Daarbij worden de volgende punten gevraagd:

  • is de school op de hoogte van een mogelijke aanmelding;
  • in welke groep zit uw kind op dit moment;
  • hoe verloopt de ontwikkeling van uw kind op het gebied van taal, rekenen en gedrag;
  • zijn recent onderzoeken afgenomen en zo ja met welk doel;

Als er sprake is van een verwijzing of doublure nemen wij dit advies in principe over.

Als uw kind op onze school is ingeschreven

Jarig in december of juni/juli?

December is een gezellig en spannende maand voor kleuters. Daarom is het verstandig om uw kind dat in december 4 jaar wordt pas in januari naar school te laten gaan. Kinderen die twee weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dit i.v.m. de onrustige laatste schoolweken.

Bericht over indeling

Op zijn laatst 4 weken voor de eerste schooldag van uw kind krijgt u een brief opgestuurd , waarin staat in welke groep uw kind geplaatst wordt.

Wenmomenten

De nieuwe juf van uw kind nodigt uw kind uit voor vier wenmomenten. Kleuters mogen 4 dagdelen komen wennen. In de laatste schoolmaand van het jaar zijn er geen wenmomenten.

Gesprek met de juf

Als uw kind een aantal weken bij ons naar school gaat, heeft u een gesprek met de juf. Samen bespreekt u hoe de start is gegaan en ook het intakeformulier wordt doorgesproken. Zo zijn wij goed op de hoogte van uw kind en kunnen we hem of haar goed begeleiden op onze school!

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl