Informatie inschrijven nieuwe kinderen

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 augustus 2017 t/m 31 augustus 2018

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool Kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2018 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2020 aangemeld worden. Begin november 2020 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier, waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

In het najaar van 2021 zullen ouders met een kind dat tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren is de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden Wanneer u uw kind in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

· Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.

· Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

· Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

· Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).

· Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

- de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;

- u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van de website van onze school of van www.naarschoolinhaarlem.nl

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

· Kinderen geboren tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2017 2 februari 2021

· Kinderen geboren tussen 1 januari 2018 en 30 april 2018 26 mei 2021

· Kinderen geboren tussen 1 mei 2018 en 31 augustus 2018 29 september 2021

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren, welke staan op uw bewijs van aanmelding.

De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);

2. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;

3. Het kind heeft onze school als voorrangsschool;

4. Het kind woont in Haarlem, maar onze school is geen voorrangsschool;

5. Het kind woont buiten Haarlem.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of oktober 2021 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Voor verdere informatie over het plaatsingsbeleid kunt u terecht bij de directeur. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek

informatie inschrijving

Tussentijdse aanmeldingen

Bij tussentijdse aanmeldingen gaat het om de kinderen die al op een andere basisschool zitten. In dit geval nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind zit. Daarbij worden de volgende punten gevraagd:

  • is de school op de hoogte van een mogelijke aanmelding;
  • in welke groep zit uw kind op dit moment;
  • hoe verloopt de ontwikkeling van uw kind op het gebied van taal, rekenen en gedrag;
  • zijn recent onderzoeken afgenomen en zo ja met welk doel;

Als er sprake is van een verwijzing of doublure nemen wij dit advies in principe over.

Als uw kind op onze school is ingeschreven

Jarig in december of juni/juli?

December is een gezellig en spannende maand voor kleuters. Daarom is het verstandig om uw kind dat in december 4 jaar wordt pas in januari naar school te laten gaan. Kinderen die twee weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dit i.v.m. de onrustige laatste schoolweken.

Bericht over indeling

Op zijn laatst 4 weken voor de eerste schooldag van uw kind krijgt u een brief opgestuurd, waarin staat in welke groep uw kind geplaatst wordt.

Wenmomenten

De nieuwe juf van uw kind nodigt uw kind uit voor vier wenmomenten. Kleuters mogen 5 dagdelen komen wennen. In de laatste schoolmaand van het jaar zijn er geen wenmomenten.

Gesprek met de juf

Als uw kind een aantal weken bij ons naar school gaat, heeft u een gesprek met de juf. Samen bespreekt u hoe de start is gegaan en ook het intakeformulier wordt doorgesproken. Zo zijn wij goed op de hoogte van uw kind en kunnen we hem of haar goed begeleiden op onze school!

 

Folder Plaatsingsbeleid Haarlem schooljaar 2021/2022 - Nederlands

Folder Plaatsingsbeleid Haarlem schooljaar 2021/2022 - Engels

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl