Verlengde schooldag

PROFIJTKLAS/VERLENGDE SCHOOLDAG

De Profijtklas start dit schooljaar weer voor de leerlingen uit groep 7 en 8. De profijtklas zet in op begrijpend lezen en studievaardigheden in een kleine groep 1 x per week na schooltijd onder begeleiding van juf Annet.

De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de groepsleerkracht geselecteerd en voor een gesprek uitgenodigd. Zijn de leerlingen gemotiveerd om elke week na schooltijd 1 uur extra begrijpend lezen en studievaardigheden lessen te krijgen dan zijn ze meer dan welkom. 

Ons doel met de profijtklas is dat bij leerlingen waarbij er een groot niveauverschil heerst tussen rekenen en begrijpend lezen, om die d.m.v. extra lessen net dat extra aan te leren waardoor zij een niveau hoger zullen eindigen.

Naast begrijpend lezen besteden we ook aandacht aan studievaardigheden, hierbij gaat het om naast het lezen van teksten, schema’s, grafieken en kaarten ook gebruik te kunnen maken van informatiebronnen zoals woordenboek en atlas.

 

Leesstrategie 2

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl