ondersteuningslessen

De ondersteuningslessen zijn dit schooljaar gestart voor de leerlingen uit groepen 5 t/m  8. De ondersteuningslessen worden ingezet op begrijpend lezen en rekenen.  In een kleine groep krijgen de kinderen extra uitleg na schooltijd.

De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de groepsleerkracht geselecteerd. Motivatie is een belangrijke voorwaarde om mee te mogen doen aan de ondersteuningslessen.

Ons doel met de ondersteuningslessen is om de kinderen een extra zetje in de rug te geven, om zo op het meest passende niveau uit te kunnen stromen.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl