Wat doen we allemaal in groep 8?

Welkom in groep 8! Een heel spannend jaar, want dit is het jaar waarin de kinderen hun definitieve advies krijgen. Door het jaar heen zijn er verschillende toetsen die daarvoor van belang zijn. Om zo goed mogelijk te scoren op deze toetsen, is het voor de kinderen belangrijk dat ze goed opletten tijdens de lessen Rekenen, Taal, Spelling, de zaakvakken en Engels. Daarnaast krijgen de kinderen ook nog creatieve vakken, als crea, muziek en drama.

Rekenen:

Voor Rekenen werken we met de methode "Wizwijs".

De methode bestaat uit 9 blokken van 20 lessen. In les 15 van elk blok is er een toets les waarna een aantal lessen wordt besteed aan herhaling of verdieping. De volgende onderdelen komen onder andere aan de orde:

 • getalbegrip (telrij t/m miljoen).
 • optellen en aftrekken t/m miljoen, zowel hoofdrekenen als cijferen.
 • Vermenigvuldigen met kommagetallen.
 • Rekenen met breuken en decimale getallen.
 • Meten (afstanden, oppervlakten, geldwaarde, inhoud, gewicht, tijd).
 • Worteltrekken en kwadraten.
 • Werken met de rekenmachine.(geheugentoets, worteltoets en procententoets)

Taal:

De kinderen krijgen dagelijks taallessen uit de methode STAAL. De methode bestaat uit acht verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld: China, televisie, ruimte, mysteries. Daarin komen kernwoorden voor. Deze woorden worden besproken en geconsolideerd door het maken van opdrachten. Tijdens samenwerkingsopdrachten krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun kennis/ ideeën over het onderwerp te delen. Aan het einde van elk thema maken de kinderen een eindopdracht. Bijvoorbeeld het maken van een strip, een familieverhaal schrijven en presenteren, een les over Nederland geven en een informatief artikel maken voor de muurkrant. Al deze opdrachten moeten er voor zorgen dat de aangeboden woorden ook blijven hangen en gebruikt worden in de eindopdracht. Ook maken de kinderen gebruik van het computerprogramma wat hierbij hoort om de woorden nog een keer extra te oefenen. Hoe vaker kinderen het woord horen hoe beter het blijft hangen en de kinderen het ook gaan gebruiken.

Spelling:

Spelling wordt ook gegeven uit de methode STAAL. Elke week staan er een aantal categorieën centraal. Deze categorieën worden uitgelegd door middel van filmpjes, gebaren en regels. In groep 8 moeten de leerlingen aan het einde van het jaar alle spellingcategorieën beheersen. Dat zijn er een heleboel!

Natuur/techniek:

Voor Natuur/techniek werken we met de methode 'Natuniek'. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Bloed is goed
 • Apparaten in soorten en maten
 • Sterk en kwetsbaar
 • Een ongeluk zit in een klein hoekje

Aardrijkskunde:

Voor Aardrijkskunde werken we met de methode 'Blauwe planeet'. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Welke kleren neem je mee op reis?
 • Wat maakt een wereldstad bijzonder?
 • Welk land staat er bij jou op tafel?
 • Kan Nederland zonder het buitenland?
 • Hoe kunnen twee werelddelen botsen?
 • Waarom willen mensen in de stad wonen?
 • Kun je de aarde opmaken?
 • Ben jij een wereldburger?

Geschiedenis:

Voor Geschiedenis werken we met de methode ' Speurtocht'. We bespreken vooral het leven, wonen en werken in een aantal tijdvakken. De tijdvakken die onder andere aan de orde komen zijn:

 • Van prehistorie tot historie.
 • De middeleeuwen.
 • De tachtigjarige oorlog.
 • Maatschappij in beweging.
 • De 20e eeuw.

Engels:

De methode voor Engels is Groove.me. Iedere week leren we aan de hand van een bekend liedje als 'Call me Maybe' van Carly Rae Jepsen nieuwe Engelse woorden. Na 6 weken krijgen de kinderen ook hier een toets over die ze moeten leren

Begrijpend lezen:

Voor Begrijpend lezen werken we met de methode ' Nieuwsbegrip'. Twee keer per week lezen de kinderen een de tekst van nieuwsbegrip. Daarna maken ze vragen die bij de tekst horen. De tekst gaat over onderwerpen die in het nieuws aan de orde zijn geweest. Het is een methode die gekoppeld is aan het Jeugdjournaal.
Er komen onder andere verschillende soorten teksten aan de orde:

 • Informatieve teksten
 • Instructie teksten (recept, handleiding)
 • Beschrijvingen
 • Betogen
 • Gedichten
 • liedtekst
 • Interview

Creatieve vakken:

Voor de creatieve vakken (handvaardigheid, muziek en tekenen) werken we met de methode ' Moet je doen'.

Naast alle dingen die we in de klas doen krijgen de kinderen ook 3 keer per week huiswerk mee. Op maandag krijgen de kinderen het rekenhuiswerk mee naar huis. Dit leveren ze leveren ze op woensdag weer in.
Op woensdag krijgen de kinderen meestal spelling- of taalhuiswerk en dit leveren ze vrijdag in. Daarnaast hebben de kinderen voor vrijdag de woordenschatles van Nieuwsbegrip gemaakt van die week. Naast het te maken werk hebben de kinderen ook af en toe methodetoetsen voor de zaakvakken. Daar krijgen ze een samenvatting voor mee die ze thuis kunnen leren.

Tot ziens in groep 8!

IMG 1884

Meester Mark

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl