Groep 7

Welkom in groep 7!

In groep 7 vinden wij het vooral belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen. Daarom doen we behalve de vakken rekenen, taal, spelling en lezen ook energizers en werken we met coöperatieve werkvormen. Energizers zijn spelletjes waardoor de groep elkaar beter leert kennen en daardoor hechter wordt. Met coöperatieve werkvormen werken we aan de leerstof van de les op spelende wijze. De kinderen kunnen bijvoorbeeld de woorden van spelling op een papier schrijven maar op elkaars rug kan dat natuurlijk ook! Dat maakt het leren allemaal veel leuker!

Taal

De kinderen krijgen dagelijks taallessen uit de methode STAAL. De methode bestaat uit acht verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld; strips, familie, Nederland, helden en geluk. Daarin komen kernwoorden voor. Deze woorden worden besproken en geconsolideerd door het maken van opdrachten. Tijdens samenwerkingsopdrachten krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun kennis/ ideeën over het onderwerp te delen. Aan het einde van elk thema maken de kinderen een eindopdracht. Bijvoorbeeld het maken van een strip, een familieverhaal schrijven en presenteren, een les over Nederland geven en een informatief artikel maken voor de muurkrant. Al deze opdrachten moeten er voor zorgen dat de aangeboden woorden ook blijven hangen en gebruikt worden in de eindopdracht. Ook maken de kinderen gebruik van het computerprogramma wat hierbij hoort om de woorden nog een keer extra te oefenen. Hoe vaker kinderen het woord horen hoe beter het blijft hangen en de kinderen het ook gaan gebruiken.

staal

Spelling

Spelling wordt ook gegeven uit de methode STAAL. Elke week staan er een aantal categorieën centraal. Deze categorieën worden uitgelegd door middel van filmpjes, gebaren en regels. In groep 7 moeten de leerlingen aan het einde van het jaar 34(!) categorieën beheersen. Dat zijn er een heleboel!

categorie kaart Staal gr 7

 

Rekenen

 Voor Rekenen werken we met Snappet op de Chromebook. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat ervoor zorgt dat kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd worden. Het niveau van de leerling wordt per leerdoel en les bepaald. Een leerling kan bijvoorbeeld bij rekenen heel goed zijn in de tafels, maar niet goed in geld rekenen. Hij of zij zal dan in “het plusje” moeilijke opdrachten krijgen bij de tafels, maar makkelijke opdrachten bij het geld rekenen.

 

Jeelo

Met Jeelo werken we op een projectmatige manier; de wereldoriëntatie vakken zijn in 12 projecten geïntregeerd die verdeeld worden over twee jaar. Per project zijn er 6 uitdagingen met nieuwe doelen voor de kinderen verweven en de 21e-eeuwse vaardigheden staan hierin centraal. De 6 uitdagingen zijn:

  • wees baas over je eigen ontwikkeling
  • zorg goed voor jezelf
  • zorg goed voor anderen
  • zorg goed voor onze planeet
  • gebruik informatie veilig en betrouwbaar
  • werk duurzaam samen

In elk project werken de kinderen aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren.

Tijdens deze projecten gaan we verbinding maken met de maatschappij. Er zullen mensen uitgenodigd worden om bijvoorbeeld iets over hun beroep te vertellen of we maken een uitstapje om de wereld in het echt te ontdekken. Op deze manier is het een feest om te leren!

jeelo gr 6

Begrijpend lezen

Doormiddel van de methode 'Nieuwsbegrip' bieden we kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een tekst die gaat over het nieuws van die week. Daarna maken ze de vragen die bij de tekst horen.

Bij begrijpend lezen worden vaak coöperatieve werkvormen gebruikt. Kinderen vinden het niet altijd leuk om alleen maar te lezen en vragen te maken. Maar een samenvatting maken kan ook door zelf de belangrijkste woorden uit te knippen en deze op de goede volgorde te plakken! Zo zijn ze bezig met leren op een actieve manier!

 

Voorlopig advies

Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen hun voorlopig advies. Dit wordt bepaald aan de hand van hun CITO resultaten voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en lezen. Er wordt gekeken naar scores die het kind tijdens zijn schoolloopbaan heeft behaald. Ook wordt er gekeken naar de werkhouding/inzet van het kind. Het is ons doel om een advies te geven dat passend is voor elk kind.

Engels

Engels wordt wereldwijd gesproken, het is dus erg belangrijk dat de kinderen les krijgen in het spreken en begrijpen van de Engelse taal. Op school wordt er wekelijks aandacht aan besteed. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden en zinnen. Er wordt door middel van muziek en top 40 nummers Engels aangeboden. Elke twee weken is er weer een nieuw liedje van bekenede artiesten zoals: Martin Garrix, Adele en One Direction. 

 

We gaan vooral veel plezier beleven en op deze manier een heleboel leren in groep 7!

pasfoto Susan

Juf Susanne

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl