Welkom in Groep 6!

Groep 6 is voor veel kinderen een spannend jaar. Het 1e jaar bovenbouw en een 1e aanzet van een voorlopig advies voor een middelbaar onderwijs school. De cito-toetsen, voor de vakken Rekenen  en Begrijpend lezen, tellen al mee voor het voorlopig advies. Het is dus zaak dat de kinderen de toetsen goed leren te maken.

Er wordt in groep 6 uiteraard behoorlijk veel aandacht besteed aan de vakken Taal, Rekenen, Spelling en begrijpend lezen. Met rekenen, methode Wizwijs, hebben we het vooral over type sommen als 45x34, 4566 + 3456, 8160 : 80 en 6768 – 4567. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het metriek stelsel.

Voor spelling gebruiken wij de methode Staal. Elke week staan er een aantal categorieën centraal. Deze categorieën worden uitgelegd door middel van filmpjes, gebaren en regels. De eerste weken in groep 6 zijn we vooral nog de categorieën aan het herhalen. Voor taal gebruiken we ook de methode Staal. De methode bestaat uit 8 verschillende thema’s zoals Amsterdam, sport en de jungle. 

Naast voor alle 'normale' vakken, als Taal, Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen waar de kinderen af en toe een toets voor hebben, hebben we ook voor zaakvakken als Geschiedenis, Aardrijkskunde, Verkeer en Natuur en Techniek af en toe een toets. Hier krijgen de kinderen dan een samenvatting voor mee naar huis die ze moeten leren. Een heel nieuw vak, waar de kinderen voor moeten leren en een toets voor krijgen, is Topografie. In groep 6 is het de bedoeling dat de kinderen de plaatsnamen en provincies van Nederland kennen en weten waar ze liggen.

Nieuw in groep 6 is het vak Engels, Groove.me. Iedere week leren we aan de hand van een liedje nieuwe Engelse woorden. Na 6 weken krijgen de kinderen ook hier een toets over die ze moeten leren

Op maandag staat juf Lenneke voor de klas en op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag juf Tineke.

Al met al is groep 6 een belangrijk jaar! Tot ziens in groep 6!

   Lenneke   tineke                              

       juf Lenneke                            juf Tineke

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl