Zorgen voor jezelf en anderen

dinsdag, 06 oktober 2020

Zorgen voor jezelf en anderen

Zorgen voor jezelf en anderen

Dit jaar zijn we gestart met het project 'Zorgen voor jezelf en anderen'. In het project hebben de kinderen geleerd hoe ze gezond moeten eten, goed moeten bewegen en voor zichzelf en anderen moeten zorgen. Tijdens de gymles heeft meester Ard met de groep een shuttle run test gedaan om te kijken hoe hun conditie was. Ook hebben ze geleerd wat de schijf van 5 is. Na een week bijgehouden te hebben wat ze hebben gegeten konden ze zelf de schrijf van 5 invullen en hebben we gekeken hoe gezond ze hebben gegeten.

We hebben goed gekeken hoe een sporter beweegt. Aan de hand daarvan hebben we sporters gemaakt met ijzerdraad. Daar om heen hebben we gips geplakt. Toen het gips eenmaal hard was konden we de sporters verven. Het is een enorm leuk resultaat geworden!

Als laatste opdracht hebben we een folder gemaakt over een zelf gekozen onderwerp binnen het project. En wat zijn de kinderen trots op hun resultaat!

Tijdens het project kwam van de GGD de jeugdverpleegkundige langs die ons meer kon vertellen over gezond eten en drinken. Ook kregen we bezoek van een fysiotherapeut, zij vertelde ons over genoeg  en goed bewegen.

We hebben het thema afgesloten met gezonde lunch. Daarbij hoefden we niet in onze eigen klas te zitten maar mochten we gezellig met alle klassen door elkaar zitten!

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl