Informatie over groep 5

WAT DOEN WE ALLEMAAL IN GROEP 5?

Rekenen

Op school maken we gebruiken van  de methode “Wizwijs”. De methode bestaat uit negen blokken van twintig lessen.  De lessen beginnen altijd met een doe- activiteit. Na deze activiteit wordt er een algemene instructie gegeven. De kinderen maken een aantal vragen met de leerkracht. In les vijftien van elk blok is er een toets-les waarna een aantal lessen besteed wordt aan herhaling of verdieping.

In groep vijf zijn de volgende onderdelen belangrijk: getalbegrip tot en met duizend, optellen en aftrekken onder de duizend ( zowel hoofdrekenen als cijferen), vermenigvuldigen, meetkunde en ruimtelijke oriëntatie (spiegelen, patronen enz.), meten (afstanden, oppervlakten, geldwaarde, inhoud, gewicht, tijd).

          

Taal

Voor taal werken we vanaf dit schooljaar met de methode “Staal”. De methode bestaat uit acht verschillende thema’s ( ziekenhuis, nacht, geld, draaien, Eskimo’s, dierentuin, noodweer en geheimen). Hierin komen kernwoorden voor die de kinderen leren door het bespreken en maken van opdrachten. Aan het einde van een thema maken de kinderen een eindopdracht. Bijv. een gedicht, een boek, een gebruiksaanwijzing. De kinderen maken gebruik van het computerprogramma dat bij “Staal” hoort om de woorden nog een keer extra te oefenen. Hoe vaker de kinderen de woorden horen hoe beter de woorden blijven hangen en hoe makkelijker de kinderen de woorden ook gaan gebruiken.

 Spelling

Voor spelling werken we ook met de methode “Staal”. Elke week staan er een aantal verschillende spellingstrategieën centraal. Deze categorieën worden uitgelegd door middel van filmpjes, gebaren en regels. De volgende categorieën worden onder andere in groep vijf besproken: verkleinwoorden, colawoorden, luchtwoorden, politiewoorden en komma-s woorden.

Begrijpend lezen

Door middel van de methode “Nieuwsbegrip bieden we de kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een de tekst van nieuwsbegrip. Daarna maken ze vragen die bij de tekst horen De tekst gaat over onderwerpen die in het nieuws aan de orde zijn geweest. Het is een methode die gekoppeld is aan het jeugdjournaal. Er komen onder andere verschillende soorten teksten aan de orde: informatieve teksten, instructie teksten (recept, handleiding), beschrijvingen.

                                  

In groep vijf zijn er ook enkele nieuwe vakken.

In de klas bespreken we de stof. Zodra een hoofdstuk is afgerond krijgen de kinderen leerwerk mee. Ze hebben dan na een week waarin ze kunnen leren een toets.

Natuur

Voor natuur werken we met de methode “Natuniek”. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde: leven van mensen, planten en dieren, zintuigen bij mensen en dieren, hoe maak je energie?, techniek en constructie.

                                 

Aardrijkskunde

“Blauwe planeet” is de methode voor aardrijkskunde. Hierbij bespreken we onder andere de volgende onderwerpen: Kan de regen opraken?, Kun je alle wegen zien? Wat is er niet door mensen bedacht?

 

Geschiedenis

Voor geschiedenis werken we met de methode “Speurtocht”. We bespreken vooral het leven, wonen en werken in een aantal tijdvakken. De tijdvakken die onder andere aan de orde komen zijn:

Naast alle dingen die we in de klas doen krijgen de kinderen ook 1 keer per week huiswerk mee. Dat kan bestaan uit leerwerk of uit maakwerk.

Op dinsdag krijgen ze meestal huiswerk mee en dat leveren ze op vrijdag weer in. 

                          

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl