Groep 3

Welkom in groep 3!

In deze informatiebrief kunt u in het kort lezen wat wij in groep 3 doen.

Inzichtelijk

In groep 3 houden we de ontwikkeling van de kinderen in de gaten aan de hand van de doelen van Inzichtelijk. Per maand staan er een aantal doelen centraal. De kinderen gaan op verschillende manieren met deze doelen aan het werk. De leerkracht houdt bij welke doelen behaald zijn en waar nog extra ondersteuning, of juist meer uitdaging nodig is. Na iedere maand evalueert de leerkracht de doelen per kind en maakt de leerkracht een nieuwe plan voor de volgende maand.

Spelend leren

In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. In groep 3 gaan we hier mee verder.

Wij vinden dat kinderen de lesstof op meerdere manieren moeten verwerken.

Dit doen wij op verschillende manieren:

 • Kinderen leren door te doen. (bewegend leren)
 • Tijdens spelactiviteiten bij de themataak
 • Door erop uit te gaan
 • Iedere maand krijgen de kinderen een werkboekje voor rekenen en taal.
 • We gebruiken het werkboek van de methode veilig leren lezen voor het leren op het platte vlak.
 • Met oefeningen op de tablets

Inloop

3x in de week starten we de dag met de inloop. Bij binnenkomst kijken de kinderen op het planbord bij welke projecttaak de kinderen zijn ingedeeld en gaan daarmee aan de slag. Deze start van de dag zorgt ervoor dat de kinderen bij binnenkomt niet op anderen hoeven te wachten, maar meteen actief en zelfstandig bezig kunnen zijn met het project. De leerkracht heeft de tijd om verschillende kinderen even te begeleiden. De ouders mogen ook in de klas komen om te kijken wat de kinderen aan het doen zijn. Om 8.45 gaan de ouders weer weg en mogen de kinderen nog even zelf doorwerken. 

Projecttijd

In de middagen is er projecttijd. We werken dan op dezelfde manier als tijdens de inloop. Daarnaast hebben we tijdens de thematijd kringgesprekken over een onderwerp dat aansluit bij Jeelo. We gaan de school uit, om ergens naar toe te gaan wat aansluit bij ons project, of er komt iemand de school in om wat te vertellen over het project.

Projectaak

De projecttaak zijn 10 taken die aansluiten bij de doelen van Inzichtelijk en het project. De kinderen hebben op verschillende manieren momenten op de dag tijd om aan de projecttaak te werken. Aan het eind van het project zijn alle taken af.

In de projecttaak zit in ieder geval:

 • Het eindproduct waar we naartoe werken
 • Een samenwerkingsopdracht
 • Een spelopdracht. (themahoek, huishoek, bouwhoek etc,)
 • Een knutselopdracht
 • Een werkboekje voor taal
 • Een werkboekje voor rekenen.
 • Een opdracht op een chromebook.

Voor de kinderen is het duidelijk aan welk doel een projecttaak gekoppeld is.

algemeen 2 

Circuits

Elke dag werken we een moment in een circuit. We doen 3x in de week een taalcircuit en 2 keer in de week een rekencircuit. Tijdens het circuit werken de kinderen 10 minuten in een klein groepje aan een doel. Het circuit bestaat uit 4 onderdelen. Bij 2 onderdelen is een leerkracht of onderwijsassistent aanwezig.

Het voordeel van werken in een circuit is dat de kinderen in een korte tijd zeer gericht bezig zijn met een doel. Daarnaast zien de leerkracht en onderwijsassistent in een korte tijd alle kinderen en kunnen zij de kinderen op niveau begeleiden.

algemeen 1

Jeelo

Op onze school werken we projectmatig aan de projecten van Jeelo. Je Eigen Leer Omgeving.

Bij projectmatig onderwijs is het belangrijk dat je naar een eindproduct toewerkt. Het proces is daarin het belangrijkste. Er wordt gekeken naar het proces en het gaat niet alleen om het resultaat.

Daarnaast is het erg belangrijk om de wereld van buiten naar binnen te halen en andersom.

Daarom zullen we tijdens alle projecten de echte wereld en school met elkaar verbinden, door ergens naar toe te gaan, of door een expert of instantie de school naar binnen te halen.

jeelo gr 6

 Kiva

Een Kiva school is een fijne school.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen het fijn hebben op school. We werken hieraan met Kiva.

Iedere maand staat er een regel centraal waar we extra mee aan de slag gaan.

Dit doen we door middel van lessen, spel-activiteiten en klassenvergaderingen. Tijdens de klassenvergaderingen bespreken we wat er al goed gaat in de klas en waar we de komende week extra aandacht aan moeten besteden.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl