Groep 3

Welkom in groep 3!

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Marjolein voor de klas. Op donderdag en vrijdag staat juf Lenneke voor de klas. Momenteel zijn er 23 leerlingen in de klas. De leerkrachten worden op dinsdag, woensdag en donderdagochtend ondersteund door juf Nermin. De kinderen komen tussen 8:15 uur en 8:30 uur de klas binnen. Om 8:30 uur start de eerste les.

Wat leren de leerlingen in groep 3?

TAAL: LEZEN, SPELLING, WOORDENSCHAT EN BEGRIJPEND LEZEN

In groep 3 werken we met de lees- en taalmethode ‘Veilig leren lezen-Kim versie’. Dit is een hele nieuwe en aansprekende methode voor de leerlingen. Veilig leren lezen werkt in 12 kernen, met een startende en afsluitende kern. De eerste 6 kernen wordt er gewerkt aan de letterkennis en hierna worden verschillende leesstrategieën aangeleerd en toegepast. Het is een zeer vooruitstrevende methode waarin de kinderen in een hoog tempo leren lezen. Ook werken we gedifferentieerd. Dit houdt in dat de snelle lezers op hun eigen niveau gaan werken en de leerlingen die wat meer sturing nodig hebben, werken met de juf samen in een andere groep. Ons doel is om 80% van onze leerlingen in groep 3 aan het eind van groep 3 minimaal niveau E3 te laten behalen. Binnen Veilig Leren Lezen komen ook de domeinen taal, spelling, woordenschat en (beginnend) begrijpend lezen voor, het is een zeer complete methode. Aan het einde van iedere kern wordt de opgedane kennis getoetst en zo kunnen we onze leerlingen goed volgen in hun ontwikkeling.

SCHRIJVEN: 

Wij leren onze leerlingen vanaf groep 3 in blokletters te schrijven. Dit omdat 'het verbonden schrift' zoveel moeite kost dat het plezier in het schrijven eronder leidt. Door in blokletters te schrijven hebben de leerlingen nu veel meer plezier in het leren schrijven. De leerlingen worden met behulp van de groene, gele en rode stippen geholpen om de letters te leren schrijven. In groep 3 leren we de leerlingen de kleine letters te schrijven. Aan het begin van groep 3 komt ook de fysiotherapeute in de klas om de leerlingen te bekijken tijdens het schrijven. Als er een leerling met de fijne motoriek moeite heeft dan is er de mogelijkheid om elke dinsdag op school extra ondersteuning te krijgen van onze fysiotherapeute. Dit gebeurt in overleg met de ouders.

REKENEN:

In groep 3 starten we ook met het leren rekenen. We werken met de methode 'Wizwijs'. Wizwijs groep 3 bestaat uit 9 blokken. Elke blok duurt 4 weken. Twee keer in de week is er 'meet en meetkundeles' en 3 keer in de week lessen 'getal en bewerkingen'. De leerlingen leren rekenen tot en met 20, het automatiseren tot en met 20, inzicht in de getallenlijn tot 100, meten, wegen en ze leren contextsommen op te lossen. De methode Wizwijs sluit aan bij de Cito-toetsen in februari en juni.

Wat wordt er nog meer gedaan in groep 3?

In groep 3 wordt er ook 1 keer in de week muziek, beeldende vorming(tekenen en handvaardigheid) gegeven. We maken een uitstapje naar de bibliotheek. De leerlingen krijgen 2 keer per week gym van een vakdocent. Daarnaast willen de leerkrachten dat er thuis tweemaal in de week geoefend wordt met de thuissoftware van Veilig Leren Lezen. Hiervoor hebben alle ouders een inlogcode gekregen. 

Mocht u nog meer willen weten, houd u dan de website in de gaten! Elke keer als groep 3 weer wat heeft meegemaakt, dan zal dat op de website te zien zijn.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl