Groep 1/2B

Welkom in groep 1/2B!

Algemeen:

In onze klas staat fijn leren in een vertrouwde omgeving op de eerste plaats. Op maandag en dinsdag staat juf Salina voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Els voor de groep. Voor verdere informatie over onze klas, klik op de link hieronder of loop gerust even langs! 

Jeelo:

In de kleuterbouw werken we met thema’s van Jeelo (Je Eigen Leer Omgeving). Deze thema’s staan centraal door de hele school. Bij Jeelo halen wij de maatschappij in de school door organisaties of personen over hun hobby’s of expertise te laten vertellen. Ook gaan wij op bezoek bij verschillende instanties, het doel is dat de kinderen meer betrokken zijn bij de thema’s.

KIVA:

KIVA is een sociaal- emotionele methode die wij door de hele school hanteren. Wij willen graag dat kinderen zelfvertrouwen opbouwen en dat iedereen zich veilig voelt om zich te laten zien en horen. KIVA biedt een anti pestprogramma waarbij kinderen actief betrokken worden.

Inzichtelijk:

Wij werken maandelijks aan de doelen vanuit ’Inzichtelijk’. Wij volgen de doelen van taal, rekenen en motorische vaardigheden.

De doelen van groep 1 en 2 verschillen vanzelfsprekend van elkaar. Deze worden aangeboden in kleine kringen of in spelvorm. Coöperatieve werkvormen zetten kinderen aan tot actief samenwerken. Spelend leren staat bij ons centraal. Er wordt aangesloten bij de individuele kwaliteiten van elk kind.

Maandelijks worden deze doelen geëvalueerd en wordt er een nieuw groepsplan gemaakt voor de nieuwe maand.

Ouder contact:

Het contact met ouders is heel belangrijk. Wij hebben klassenmoeders die uw vraag altijd willen beantwoorden en willen helpen. De klassenmoeders hangen met een foto op de klassendeur. Mocht u juf Salina of juf Els zelf even willen spreken, dan kunt u dit altijd vragen. Dan maken we even een afspraak na schooltijd.

Gym:

Op maandag en vrijdag hebben we gym. De kinderen van de groepen 2 gaan dan gezamenlijk in de grote gymzaal gymmen onder begeleiding van meester Ard. De kinderen van de groepen 1 krijgen van juf Salina gymles in de speelzaal in circuit vorm.

We hebben heel veel zin in dit schooljaar en mocht u een kijkje willen nemen in onze gezellige klas, dan bent u van harte welkom!

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl