Een dagje in groep 1/2 A

Welkom in groep ½ a . Onze klas heeft twee juffen. Op maandag en dinsdag is juf Melanie er en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Els. Daarnaast worden wij ondersteund door juf Salina. Op dit moment zitten er 16 kinderen in onze klas, 9 in groep 1 en 7 in groep 2. Dit aantal zal in de loop van het jaar toenemen. Tussendoor stromen er nieuwe kinderen binnen in groep 1.

Voor de nieuwe kleuters is de eerste periode er op gericht te wennen. Samen met de juf en in kleine groepjes leren ze spelenderwijs nieuwe vaardigheden. Ook in groep 2 staat spel nog centraal, maar hier wordt ook al aan een soort van weektaak gewerkt. Op deze manier leren de kinderen al een beetje plannen.

Hoe ziet onze dag er zo’n beetje uit?

1

De kinderen komen tussen 8:15 en 8:30 de klas binnen. Om 8:30 start de les en gaat de deur dicht. Wij beginnen dan in de grote kring. In de kring zeggen we goedemorgen tegen elkaar, zingen we een liedje en proberen wij de kinderen te laten ontdekken dat niet iedere dag hetzelfde is door middel van een lied over de dagen van de week. Met groep 2 kijken we ook naar de datum en naar de kalender. Elke dag leren we de kinderen een aantal nieuwe woorden. Hiervoor gebruiken wij onze nieuwe woordenschat methode “Logo3000”. De woorden die wij leren hangen ook in de kring en op het raam bij de taalhoek.

2

Na de grote kring gaat groep 2 zelfstandig aan de gang, dit kan een werkje uit de kast zijn of iets van hun weektaak. Groep 1 blijft bij de juf en gaat iets leren in de kring (taal of rekenen). Na het tussendoortje wordt dit omgedraaid. De jongsten mogen dan vrij spelen of maken een (knutsel)opdracht voor de juf en groep 2 komt in de kleine kring. In de middag spelen de jongste en oudste kinderen met elkaar en heeft de juf de ruimte om extra met kinderen te oefenen, of mee te spelen in de hoek.

In de kleuterbouw werken wij met thema's. Deze thema's diepen wij uit in de kring en komen voort uit de methode "piramide". Wij starten het schooljaar met het thema “welkom”.  Andere thema's zijn o.a.: allemaal mensen, Ziek en gezond, Kunst, Verkeer, feest etc.

3

Het contact met ouders vinden wij heel erg belangrijk. Op dinsdag hebben wij een spelinloop tot 8.45 u kunt dan meespelen met uw kind in de klas en zo een beetje zicht krijgen op de materialen die wij gebruiken. Tijdens de kleuterperiode komen wij bij elk kind op huisbezoek en twee maal per jaar nodigen wij de ouders uit voor een gesprek. 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl